Wednesday, May 28, 2008

रमाईला चित्र तथा घटनाहरु

नमरी बाँचे धेरै थोक देख्न पाईन्छ भन्छन नी www.oddee.com भन्ने साईट हेरे पछी मलाई हाम्रा पुर्खाहरु ले साच्चै नै सही भनेका रहेछन भन्ने लाग्यो। तपाँईलाई के हेर्न मन लागेको छ क्लिक गर्नस ।
No comments:

Post a Comment

तपाँईको सल्लाह सुझाव सदैव स्वागत गरीने छ।