Thursday, June 5, 2008

माई डकुमेन्ट को लोकेशन परिवर्तन गर्ने तरिका

मेरो अनुभवमा सचेत तथा साधारण प्रयोगकर्ता सवैको लागी विन्डोजको सवभन्दा ठुलो ट्रयाजेडी भनेको अपरेटिङ्ग सिस्टम क्रयास हुनु नै हो। यस्तो अवश्थमा हुन सक्छ तपाँईले प्रयोग गरिरहेको माई डकुमेन्ट वाट सम्म पनि आफ्ना महत्वपुर्ण डकुमेन्ट हटाउन पाउनु हुन्न। यदि तपाँईले समयमा नै माई डकुमेन्टको स्थान विन्डोजको डिफल्ट लोकेशनवाट परिवर्तन गर्नु भयो भने सिस्टम क्रयास हुदाँ कुनै दुख पाउनु हुन्न। यसको लागी तपाँईले तल दिए जस्तो गर्न सक्नु हुन्छ।
  • C:/ ड्राईभ छोडेर अन्य कुनै ड्राईभमा एउटा फोल्डर वनाउनु होस (वा तपाँईले माई डकुमेन्ट भन्ने फोल्डर राख्न चाहेको ठाँउमा एउटा फोल्डर वनाउनु होस)
  • माई कम्प्युटर लाई खोल्नुस अनि साईडवारमा रहेको माई डकुमेन्टमा राईट क्लिक गरी प्रपटिजमा क्लिक गर्नुस।
  • अब ट्रारगेट लोकेशन मा गएर अघि तपाँईले वनाउनु भएको फोल्डरको लोकेशन दिनुहोस।
    अव एप्लाईमा क्लिक गरी ओकेमा क्लिक गर्नुस।

अब तपाँईले भर्खर बनाउनु भएको फोल्डर सिस्टम फोल्डर माई डकुमेन्टमा रुपान्तरण भई सकेको छ त्यसलाई डिलिट गर्न सक्नु हुन्न तथा यस भन्दा अगाडी माई डकुमेन्टमा भएका सवै डकुमेन्ट कपी भईसकेका छन।

No comments:

Post a Comment

तपाँईको सल्लाह सुझाव सदैव स्वागत गरीने छ।