Sunday, June 15, 2008

गुगल सर्च टिप्स ट्रिक्स - २

 • बिदेशी विनिमय दर रुपान्तरणको लागी (currencies)
  100 Euro in USD
 • नाप तौल रुपान्तरणको लागी (weight, length, volume, etc)
  100kg in lb
 • समय थाहा पाउनको लागी (time)
  time kathmandu
 • मौसम थाहा पाउनको लागी
  weather kathmandu

No comments:

Post a Comment

तपाँईको सल्लाह सुझाव सदैव स्वागत गरीने छ।