Friday, June 27, 2008

गुगल सर्च टिप्स ट्रिक्स - ४

 • site:
  यसले खोज्नु पर्ने कुरा निश्चित साईमा मात्र खोज्दछ।
  Nepal site:bbc.co.uk
 • inurl: _ intitle: _ intext: _ inanchor:
  यसले सम्वन्धित सर्च स्ट्रिङ्गलाई क्रमश URL, title, text अथजम anchor मा मात्र खोज्ने काम गर्दछ। यदि माथिका अपरेटर माथी "all" भन्ने टर्म राखिदिने हो भने एकै पटक सम्वन्धित रिजल्ट देखाँउछ।
  intext:bbc.co.uk nepal -king
 • link:
  यसले दिएको URL लाई कहाँ कहाँ लिङ्क गरेको छ त्यो मात्र देखाँउछ।
  link:enepal.net.np
 • define:
  यसले ईन्टरनेटमा सम्वन्धित शब्दको अर्थ के के दिएको छ त्यो देखाँउछ।
  define:love
 • filetype:
  यो चाँही गुगलमा ट्युटोरियल खोज्ने मेरो फेवरेट तरिका हो। यसमा फाईल टाईप जे दिएको छ सम्वन्धित स्ट्रीङ्गको रिजल्छट त्यो टाईपको फाईलमा छ भने मात्र देखाँउछ।
  PHP Mysql Tutorial filetype:pdf
 • Q&A
  गुगललाई के सोध्न मन लागेको छ एक चोटी सोधेर र हेर्नुस गुगलले बुझ्यो भने फेरी सोध्नु पर्दैन।
  What is the population of Nepal?

No comments:

Post a Comment

तपाँईको सल्लाह सुझाव सदैव स्वागत गरीने छ।