Thursday, January 13, 2011

सगठीत ब्यपारीहरुको वेबसाइट

नेपालका (साना तथा ठुला) सगठित ब्यपारीहरुको बेव साइट

चेम्बर अफ ईण्ड्रस्टीज मोरङ्ग (http://www.cim.org.np)मोरङ्ग ब्यपार सघ (http://www.mma.org.np/)


ललितपुर चेम्बर अफ ईण्ड्रस्टीज (http://www.lcci.org.np)


नेपाल चेम्बर अफ कमर्स (http://www.nepalchamber.org.np)

बिरगन्ज चेम्बर अफ कमर्स एण्ड ईण्ड्रस्टीज (http://www.bicci.org.np)

मकवानपुर चेम्बर अफ चेम्बर अफ कमर्स एण्ड ईण्ड्रस्टीज (http://www.mcci.org.np)

रत्न नगर चेम्बर अफ कमर्स एण्ड ईण्ड्रस्टीज (http://www.rcci.org.np)

पोखरा चेम्बर अफ कमर्स एण्ड ईण्ड्रस्टीज (http://www.pokharachamber.org.np)

फेडरेशन अफ चेम्बर अफ कमर्स एण्ड ईण्ड्रस्टीज (http://www.fncci.org)

अन्य
बुटवल चेम्बर अफ कमर्स एण्ड ईण्ड्रस्टीज
कन्चनपुर चेम्बर अफ कमर्स एण्ड ईण्ड्रस्टीज

No comments:

Post a Comment

तपाँईको सल्लाह सुझाव सदैव स्वागत गरीने छ।