Saturday, March 5, 2011

निशुल्क नेपाली फण्ट #Free #Nepali #Fonts #Download

तल केही उपयोगी नेपाली फन्टहरुको लिङ्क दिएको छ । फन्टको डाउनलोड गर्न सम्बन्धीत फन्टको नाममा क्लीक गर्नु होला । सबै फन्टहरुलाई एकै पटक जिप गरी डाउनलोड गर्न यहाँ क्लीक गर्नु होला

Aakriti CK Regular Aalekh Regular
Ananda Akchyar Bold
Ananda Akchyar Regular
Ananda Mirmirey 2 Regular
Ananda Mirmirey Regular
Ananda Sumitra Bold
Ananda Sumitra Regular
Ananda 1 Md Regular
Ananda 1 Hv Regular
AnandaSansar Regular
Anjalee Regular
Bharat Vani Wide Font Regular
CV Kunjan Deco Regular
CV Kunj Bt Regular
CV Nepali Fancy Regular
Devanagari Regular
Devanagari New Normal
Mt Everest Regular
Ganess Regular
Harka Regular
Himalb Regular
Fontasy Himali Regular
Himalli Regular
Him Chuli Regular
Horor Regular
Kamana Regular
Kanchan Normal
Kantipur Regular
Khaki Regular
Kirti Normal
Mt Everest Regular
Preeti Normal
Priyatam Regular
Rukmini Normal
Sagarmatha Regular
Sapana Regular
Shivaji01 Normal