Wednesday, March 17, 2010

सोसल नेटवर्क साईटहरुको ग्रुप फोटो

यदी नाम चलेका सोसल नेटवर्किङ्ग साईटहरु कुनै विद्यालयका बिर्यार्थी हुदाँ हुन त तिनीहरुको ग्रुप फोटो कस्तो देखिन्थयो होला भनेर ति साईटहरुो प्रश्तुतीको आधारमा तयार गरीएको स्केच ।

No comments:

Post a Comment

तपाँईको सल्लाह सुझाव सदैव स्वागत गरीने छ।